• Αρχική
  • Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθ. 7 του Κανονισμού 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα, δηλαδή τρία ονόματα, η διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Dedal Company Ltd. για την εκτέλεση σύμβασης αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας που παραγγέλθηκε, καθώς και για την αποστολή πληροφοριών και διαφημιστικών ανακοινώσεων, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dedal Company Ltd. Δίνω τη συγκατάθεσή μου για την περίοδο που απαιτείται για την υλοποίηση της προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσης μεταξύ εμένα και της Dedal Company Ltd., και στη συνέχεια για τη μικρότερη από: 1) την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης των συμβατικών εγγράφων σύμφωνα με τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή την περίοδο των 5 ετών.

Ενημερώνομαι ότι μπορώ να αποσύρω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή, δηλώνοντάς την στο Άσκηση των δικαιωμάτων μου!, και ότι το αίτημά μου ενδέχεται να μην γίνει δεκτό εάν έρχεται σε αντίθεση με την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του διαχειριστή ή του δημόσιου συμφέροντος.

Συγκρίνετε προϊόντα